Wyłączenie z ruchu skrzyżowania ul. Kościuszki i Placu Marszałka Piłsudskiego

17 lipca 2019