Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 września 2023 r.

11 sierpnia 2023

Zmiany w komunikacji miejskiej od 01 września 2023 r. 1. Zmiana trasy linii nr 1, łączącej ul. Sikorskiego, osiedle Sobola Biel z osiedlem Północ, 2. Nowa linia nr 23, łącząca ul. Innowacyjną, osiedle Sobola Biel z centrum miasta, 3. Zmiana trasy linii nr 13 - połączenie z ul. Szpitalnej do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie SSSE ul. Wojska Polskiego (bez konieczności objazdu ulicami Reja, Kowalskiego, Pułaskiego), 4. Zmiana trasy linii nr 3 (Suwałki – Wychodne), uzgodniona z Gminą Suwałki 5. Zmiana trasy linii nr 5 (Suwałki – Biała Woda), uzgodniona z Gminą Suwałki 6. Zmiana trasy linii nr 21 (Suwałki – Poddubówek), przedłużenie 2 kursów do Wychodnego Linia nr 1 Cmentarz/Bakałarzewska – Szpitalna/Szpital – Cmentarz/Bakałarzewska (dni powszednie szkolne oraz ferie i wakacje) Zaproponowana trasa linii wpisuje się w zapotrzebowanie mieszkańców nowego osiedla przy ul. Sikorskiego: - dojazd do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki, - dojazd do ul. Nowomiejskiej, - dojazd do szpitala, - dojazd do MOPR, - dojazd do cmentarza przy ul. Bakałarzewskiej, - oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców osiedla Piastowskiego oraz ulicy Nowomiejskiej i przyległych, którzy poprzez zmianę trasy przejazdu linii nr 11 w dni robocze, feriei wakacje oraz niedziele i święta nie mieli bezpośredniego połączenia do ul. Nowomiejskiej i z powrotem do Cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej. Trasa linii nr 1: Bakałarzewska/Cmentarz (nowy przystanek) – Filipowska– Jagiełły/Grunwaldzka (nowy przystanek) –Mieszka I – Sikorskiego –E. Plater (nowy przystanek) – Kościuszki – Podhorskiego – Papieża Jana Pawła II – Nowomiejska – Tysiąclecia Litwy – Szpitalna/Szpital. Trasa powrotna: Szpitalna/Szpital– Tysiąclecia Litwy – Pułaskiego/Shell – Nowomiejska – Papieża Jana Pawła II (nowy przystanek) – Reja/Plac Św. Krzyża – Kościuszki – E. Plater (nowy przystanek)– Sikorskiego – Mieszka I – Jagiełły/Grunwaldzka(nowy przystanek) – Filipowska– Bakałarzewska/Cmentarz (nowy przystanek). Linia nr 23 Kościuszki/Urząd Miejski – Sportowa – Innowacyjna – Kościuszki /Urząd Miejski (dni powszednie szkolne oraz ferie i wakacje) Linia umożliwi dojazd z osiedla Sobola Biel do szkół przyul. Sejneńskiej oraz do centrum, skąd będzie możliwość przesiadki na inną linię. Dodatkowo linia ta obejmie ul. Innowacyjną, gdzie od dnia 1 lipca 2023 r. swoją siedzibę ma Sąd Rejonowy w Suwałkach. Trasa linii nr 23: Kościuszki/Urząd Miejski (03) – Wojska Polskiego – Sportowa – Innowacyjna – A. Piłsudskiej – Utrata – Dwernickiego – Kościuszki–Kościuszki/Urząd Miejski(03); Trasa powrotna: Kościuszki/ZS nr 2 (02) – Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Utrata – A. Piłsudskiej – Sportowa – Wojska Polskiego – Kościuszki/ZS nr 2 (02). Linia nr 13 Krzywólka/Pętla - Wojska Polskiego/Porta – Krzywólka/Pętla (dni powszednie szkolne oraz ferie i wakacje) Zmiana trasy linii nr 13 podyktowana jest wnioskami mieszkańców ulic: Szpitalna, Daszyńskiego, Franciszkańska, Krzywólka. Obszar mieszkaniowy przy ul. Szpitalnej i Franciszkańskiej w ostatnich latach znacząco się powiększył, dlatego zasadnym jest realizacja takiego połączenia. Trasa linii nr 13: Kierunek Wojska Polskiego/Porta:Krzywólka/Pętla – Szpitalna – Tysiąclecia Litwy – Pułaskiego/Podhorskiego i dalej trasa przejazdu bez zmian; Kierunek Krzywółka/Pętla: Wojska/Polskiego/Porta do Utrata/Dw. PKS trasa przejazdu bez zmian – Pułaskiego/Podhorskiego – Tysiąclecia Litwy – Szpitalna –Krzywólka/Pętla. Linia nr 3 Sejneńska/PGK – Zielone Kamedulskie (dni powszednie szkolne) Zmiana trasy linii nr 3 następuje na wniosek Gminy Suwałki i ma na celu zapewnienie szybszego dojazdu i powrotu z miasta uczniom oraz mieszkańcom osiedla Zielone Kamedulskie. Trasa linii nr 3: Sejneńska/PGK– Utrata – Dwernickiego – Kościuszki – Mickiewicza – Filipowska – Grunwaldzka – Zastawie – Zielone Kamedulskie Osiedle. 1 Maja – Waryńskiego – Noniewicza -Dwernickiego – Kościuszki – Mickiewicza – Filipowska – Grunwaldzka – Zastawie – Zielone Kamedulskie Osiedle. Powrót: Zielone Kamedulskie Osiedle – Zastawie – Grunwaldzka – Filipowska – Mickiewicza – Kościuszki – Dwernickiego – Utrata – Sejneńska/PGK Zielone Kamedulskie Osiedle – Zastawie – Grunwaldzka – Filipowska – Mickiewicza – Waryńskiego – 1 Maja. Linia nr 5 1 Maja/Pętla – Biała Woda/Pętla– 1 Maja/Pętla (dni powszednie szkolne) Linia Nr 5 realizowana jest w dni nauki szkolnej i zapewnia połączenia dla uczniów z Białej Wody do suwalskich szkół (dojazd i powrót). Zmiana trasy tej linii następuje na wniosek Gminy Suwałki i pozwoli na obsługę domów mieszkalnych w Białej Wodzie, położonych przy drodze w kierunku Jeleniewa. Nowe przystanki, które będą włączone do zmienionej trasy przejazdu: Reja/Armii Krajowej, Reja/Cmentarz, Reja/Las, Biała Woda 04, Biała Woda 05, Biała Woda 06. Linia nr 21 Północna/Osiedle Kamena – Wychodne – Północna/Osiedle Kamena (dni powszednie szkolne) Kursy linii nr 21 o godz. 6.07 oraz 15.19 odjeżdżające z przystanku Północna/Osiedle Kamena zostaną przedłużone do miejscowości Wychodne (odjazd z Wychodnego w kierunku Suwałk przez Poddubówek o godz. 7.08 oraz 16.01). Wydłużenie trasy przejazdu umożliwi mieszkańcom miejscowości Zielone Królewskie i Wychodne dojazd i powrót z Suwałk (do dnia 30.06.2023 miejscowości te obsługiwała linia nr 3, która na wniosek Gminy od dnia 01.09.2023 zmienia trasę przejazdu). Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące godzin odjazdów dostępne będą od dnia 25.08.2023 r. na stronie internetowej: www.pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska. Aktualne rozkłady jazdy (uwzględniające wprowadzone zmiany) zostaną umieszczone na przystankach w dniach 28.08.2023 r. – 30.08.2023 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.