od dnia 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.
obowiązuje rozkład jazdy 
FERIE I WAKACJE

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA OKRES WAKACJI SZKOLNYCH (1 lipca – 31 sierpnia 2024 r.) : 1) Kursy linii nr 2 do Starego Folwarku we wszystkie dni tygodnia wakacji : Typy dni Godziny kursów: Dojazd do Starego Folwarku Powrót ze Starego Folwarku Dni robocze 9:44 Nowomiejska – 10:13 Wigierski Park Narodowy – 10:27 Stary Folwark 16:06 Stary Folwark –16:21 Wigierski Park Narodowy – 16:42 Nowomiejska Soboty 9:22 Nowomiejska – 9:51 Wigierski Park Narodowy – 10:05 Stary Folwark 17:02 Stary Folwark –17:17 Wigierski Park Narodowy – 17:37 Nowomiejska Niedziele i święta 10:22 Nowomiejska – 10:51 Wigierski Park Narodowy – 11:05 Stary Folwark 15:56 Stary Folwark –16:11 Wigierski Park Narodowy – 16:30 Nowomiejska 2) Dodatkowe wieczorne połączenie linii nr 2 z miejscowości Krzywe we wszystkie dni tygodnia wakacji : Typy dni Godziny kursów: Dojazd do miejscowości Krzywe Powrót z miejscowości Krzywe Dni robocze 18:22 Nowomiejska – 18:51 Wigierski Park Narodowy 19:06 Wigierski Park Narodowy – 19:25 Nowomiejska Soboty 18:22 Nowomiejska – 18:51 Wigierski Park Narodowy 19:06 Wigierski Park Narodowy – 19:25 Nowomiejska Niedziele i święta 18:30 Nowomiejska – 18:59 Wigierski Park Narodowy 19:06 Wigierski Park Narodowy – 19:25 Nowomiejska Powyższe zmiany są odpowiedzią na wnioski mieszkańców Suwałk, zgłoszone podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych dotyczacych suwalskiej komunikacji miejskiej.

Miasto Suwałki informuje, że w związku z organizowaną w dniu 29 czerwca 2024 r. (sobota) imprezą Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024 dla mieszkańców i turystów zostaną uruchomione bezpłatne autobusy. Trasa przejazdu: Kolejowa/Świerkowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Plac św. Krzyża, Kościuszki, Wojska Polskiego, Leśna, Wojczyńskiego/Lotnisko; powrót: Wojczyńskiego/Lotnisko, Leśnia, Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Narutowicza, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa, Kolejowa/Dworzec Kolejowy. Autobus będzie jeździł z napisami: ODLOTOWE SUWAŁKI 2024 – LOTNISKO ODLOTOWE SUWAŁKI 2024 – DWORZEC KOLEJOWY Od dnia 24.06.2024 r. (poniedziałek) szczegółowe informacje o kursowaniu autobusów będą dostępne na przystankach oraz stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska, numer linii L

Miasto Suwałki informuje, że od dnia 19.06.2024 r. (środa) w związku z rozszerzeniem prac inwestycyjnych przy ulicach: Papiernia i Wojska Polskiego II nastąpi zmiana w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. LINIE NR 10, 13 ,19 pojadą wg trasy: Wojska Polskiego/Baza PKS (12) – Wojska Polskiego/Porta – Wojska Polskiego II/Malow (07) – Wojska Polskiego II/Animex (05); powrót: Wojska Polskiego II/CDM (06) – Wojska Polskiego/Nowigo (08) – Wojska Polskiego/Zakład Karny (11) Nie będą obsługiwane przystanki: Papiernia (01), Papiernia/Mlekpol (04), Wojska Polskiego II/Gazownia (04), Papiernia/Las (03), Papiernia/Wojska Polskiego (02), Wojska Polskiego II/Mleczarnia (03). Przystanki dla wsiadających kierunek centrum: Wojska Polskiego II/CDM (06) oraz Wojska Polskiego II/Novigo (08). Miasto Suwałki informuje, że od dnia 30.04.2024 r. został wyłączony z ruchu odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Papiernia i Wojska Polskiego II. W związku z tym nastąpiła zmiana w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej: LINIA NR 15 kierunek Brylantowa/Mispol oraz Tysiąclecia Litwy/Reja kursuje wg trasy: Utrata – Leśna – Raczkowska – Brylantowa. Nie są obsługiwane przystanki: Papiernia (01); Papiernia/Mlekpol (04); Wojska Polskiego II/Dubowo I (02); Wojska Polskiego II/Mispol (01); Papiernia/Las (03); Papiernia/Wojska Polskiego II (02), Brylantowa/

Miasto Suwałki informuje, że od dnia 17.06.2024 r. (poniedziałek) w związku z rozszerzeniem prac inwestycyjnych przy ulicach: Papiernia i Wojska Polskiego II nastąpi kolejna zmiana w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. LINIE NR 10, 13 ,19 pojadą wg trasy: Wojska Polskiego/Baza PKS (12) – Papiernia (01) – Wojska Polskiego II/CDM (06) – Wojska Polskiego/Nowigo (08) – Wojska Polskiego/Porta (wybrane kursy) powrót: Wojska Polskiego/Porta (wybrane kursy) – Wojska Polskiego II/Malow (07) – Wojska Polskiego II/Animex (05) – Papiernia/Las (03) – Papiernia/Wojska Polskiego Nie będą obsługiwane przystanki: Papiernia/Mlekpol (04); Wojska Polskiego II/Gazownia (04), Wojska Polskiego II/Mleczarnia (03

W ZWIĄZKU Z URLOPEM ADMINISTRATORA CMENTARZA W OKRESIE DO 18 CZERWCA

BIURO ZAŁATWIA JEDYNIE SPRAWY POGRZEBÓW

W POZOSTAŁYCH SPRAWACH ZAPRASZAMY OD 19 CZERWCA

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚĆ

Zarząd PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

Miasto Suwałki informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. obowiązywać będzie rozkład jazdy FERIE I WAKACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.