Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu podwykonawstwo

SIWZ

Kursówki w dzień roboczy

Kursówki w ferie i wakacje

Kursówki w niedziele i święta

 

 

MIASTO SUWAŁKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM OD DNIA 22.09.2023 R. SKRZYŻOWANIA ULIC: DASZYŃSKIEGO – FRANCISZKAŃSKA - 11 LISTOPADA NASTĄPI ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII NR 18 i 22: LINIA NR 18 i 22 KIERUNEKSZPITALNA/PĘTLA:KOWALSKIEGO/PACA – REJA - DASZYŃSKIEGO – SZPITALNA/DASZYŃSKIEGO; LINIA NR 18 KIERUNEK UTRATA/ŁĄKOWA: SZPITALNA/SZPITAL – DASZYŃSKIEGO – REJA/LITYŃSKIEGO – KOWALSKIEGO PRZEDSZKOLE; LINIA NR 22KIERUNEK WYSZYŃSKIEGO/PĘTLA:SZPITALNA/SZPITAL – DASZYŃSKIEGO – REJA/LITYŃSKIEGO – KOWALSKIEGO PRZEDSZKOLE. NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE PRZYSTANKI:DASZYŃSKIEGO/BIEDRONKA (01); DASZYŃSKIEGO/LODOWISKO (03), DASZYŃSKIEGO/SKLEP (05) NA TRASIE OBJAZDU OBOWIĄZUJE PRZYSTANEK:REJA/LITYŃSKIEGO.

	

MIASTO SUWAŁKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM OD DNIA 20.09.2023 R. 
ULICY BULWAROWEJ NASTĄPI ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII NR 20:
KIERUNEKSIKORSKIEGO/PWiK:REJA/BIEDRONKA – REJA/PLAC ŚW. KRZYŻA – KOŚCIUSZKI – PL. PIŁSUDSKIEGO – EMILII PLATER –SIKORSKIEGO/BULWAROWA;
KIERUNEK DWERNICKIEGO/PLAZA : SIKORSKIEGO – KOŚCIUSZKI/ŻEROMSKIEGO – REJA/BULWAROWA
NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE PRZYSTANKI: BULWAROWA/RONDO (01); BULWAROWA (02) NŻ;
BULWAROWA (03) NŻ.
NA TRASIE OBJAZDU OBOWIĄZUJĄTYLKO PRZYSTANKI: REJA/PLAC ŚW. KRZYŻA; 
KOŚCIUSZKI/ŻEROMSKIEGO; REJA/RONDO.
MIASTO SUWAŁKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU 
ZZAMKNIĘCIEM OD DNIA 20.09.2023 R. ULICY BULWAROWEJNASTĄPI ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII NR 11 
W KIERUNKU ŚWITALSKIEGO/WYLOTOWA NA ODCINKU:
NONIEWICZA – NARUTOWICZA – REJA/BULWAROWA
NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE PRZYSTANKI:
 BULWAROWA/RONDO (01); BULWAROWA (02) NA ŻĄDNIE

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Umowa

Lokalizacja stanowiska Cmentarz Reja

Lokalizacja stanowiska Cmentarz Bakałarzewska

22 września 2023 r. 
BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA
DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW

Powyższe związane jest z zakończeniem 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW OD 01.09.2023 r. 1) zmiana lokalizacji przystanku Utrata/Waryńskiego (06) na żądanie: przystanek zostanie przesunięty aż za skrzyżowanie z ulicą Sejneńską w kierunku ul. Podhorskiego, na wysokości miejsca zawracania samochodów, ustawiony będzie słupek ze znakiem D – 15, nazwa przystanku pozostaje bez zmian – dotyczy linii nr 13,15 i 23 2) linia nr 4 kierunek centrum: przystanek Utrata/Pogodna (08), następny przystanekWaryńskiego (02) 3) zmiana lokalizacji przystanku Utrata/Sejneńska na żądanie: przystanek zostanie przesunięty za skrzyżowanie z ulicą Sejneńską w kierunku ul. Utrata, na prawoskręcie wjazdu do bazaru miejskiego, nowa nazwa przystanku Utrata/Bazar (04) – dotyczy linii 13,15 i 23

Miasto Suwałki informuje, że jak co roku, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu w Suwałkach
wszystkim właścicielom lub współwłaścicielom samochodów osobowych przysługuje prawo do bezpłatnych
przejazdów suwalską komunikacją miejską.Podstawą przejazdu będzie ważny dowód rejestracyjny samochodu
z dowodem tożsamości.

Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności dla mieszkańców Miasta
Suwałk, przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców Miasta Suwałk, przede wszystkim
dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Celem jest uzyskanie opinii na temat stopnia dostępności transportu publicznego i mobilności w mieście oraz
poznanie potrzeb komunikacyjnych ww. grup osób.

Szczegóły na stronie UM Suwałki: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/,2586858

Zmiany w komunikacji miejskiej od 01 września 2023 r. 1. Zmiana trasy linii nr 1, łączącej ul. Sikorskiego, osiedle Sobola Biel z osiedlem Północ, 2. Nowa linia nr 23, łącząca ul. Innowacyjną, osiedle Sobola Biel z centrum miasta, 3. Zmiana trasy linii nr 13 - połączenie z ul. Szpitalnej do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie SSSE ul. Wojska Polskiego (bez konieczności objazdu ulicami Reja, Kowalskiego, Pułaskiego), 4. Zmiana trasy linii nr 3 (Suwałki – Wychodne), uzgodniona z Gminą Suwałki 5. Zmiana trasy linii nr 5 (Suwałki – Biała Woda), uzgodniona z Gminą Suwałki 6. Zmiana trasy linii nr 21 (Suwałki – Poddubówek), przedłużenie 2 kursów do Wychodnego Linia nr 1 Cmentarz/Bakałarzewska – Szpitalna/Szpital – Cmentarz/Bakałarzewska (dni powszednie szkolne oraz ferie i wakacje) Zaproponowana trasa linii wpisuje się w zapotrzebowanie mieszkańców nowego osiedla przy ul. Sikorskiego: - dojazd do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki, - dojazd do ul. Nowomiejskiej, - dojazd do szpitala, - dojazd do MOPR, - dojazd do cmentarza przy ul. Bakałarzewskiej, - oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców osiedla Piastowskiego oraz ulicy Nowomiejskiej i przyległych, którzy poprzez zmianę trasy przejazdu linii nr 11 w dni robocze, feriei wakacje oraz niedziele i święta nie mieli bezpośredniego połączenia do ul. Nowomiejskiej i z powrotem do Cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej. Trasa linii nr 1: Bakałarzewska/Cmentarz (nowy przystanek) – Filipowska– Jagiełły/Grunwaldzka (nowy przystanek) –Mieszka I – Sikorskiego –E. Plater (nowy przystanek) – Kościuszki – Podhorskiego – Papieża Jana Pawła II – Nowomiejska – Tysiąclecia Litwy – Szpitalna/Szpital. Trasa powrotna: Szpitalna/Szpital– Tysiąclecia Litwy – Pułaskiego/Shell – Nowomiejska – Papieża Jana Pawła II (nowy przystanek) – Reja/Plac Św. Krzyża – Kościuszki – E. Plater (nowy przystanek)– Sikorskiego – Mieszka I – Jagiełły/Grunwaldzka(nowy przystanek) – Filipowska– Bakałarzewska/Cmentarz (nowy przystanek). Linia nr 23 Kościuszki/Urząd Miejski – Sportowa – Innowacyjna – Kościuszki /Urząd Miejski (dni powszednie szkolne oraz ferie i wakacje) Linia umożliwi dojazd z osiedla Sobola Biel do szkół przyul. Sejneńskiej oraz do centrum, skąd będzie możliwość przesiadki na inną linię. Dodatkowo linia ta obejmie ul. Innowacyjną, gdzie od dnia 1 lipca 2023 r. swoją siedzibę ma Sąd Rejonowy w Suwałkach. Trasa linii nr 23: Kościuszki/Urząd Miejski (03) – Wojska Polskiego – Sportowa – Innowacyjna – A. Piłsudskiej – Utrata – Dwernickiego – Kościuszki–Kościuszki/Urząd Miejski(03); Trasa powrotna: Kościuszki/ZS nr 2 (02) – Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Utrata – A. Piłsudskiej – Sportowa – Wojska Polskiego – Kościuszki/ZS nr 2 (02). Linia nr 13 Krzywólka/Pętla - Wojska Polskiego/Porta – Krzywólka/Pętla (dni powszednie szkolne oraz ferie i wakacje) Zmiana trasy linii nr 13 podyktowana jest wnioskami mieszkańców ulic: Szpitalna, Daszyńskiego, Franciszkańska, Krzywólka. Obszar mieszkaniowy przy ul. Szpitalnej i Franciszkańskiej w ostatnich latach znacząco się powiększył, dlatego zasadnym jest realizacja takiego połączenia. Trasa linii nr 13: Kierunek Wojska Polskiego/Porta:Krzywólka/Pętla – Szpitalna – Tysiąclecia Litwy – Pułaskiego/Podhorskiego i dalej trasa przejazdu bez zmian; Kierunek Krzywółka/Pętla: Wojska/Polskiego/Porta do Utrata/Dw. PKS trasa przejazdu bez zmian – Pułaskiego/Podhorskiego – Tysiąclecia Litwy – Szpitalna –Krzywólka/Pętla. Linia nr 3 Sejneńska/PGK – Zielone Kamedulskie (dni powszednie szkolne) Zmiana trasy linii nr 3 następuje na wniosek Gminy Suwałki i ma na celu zapewnienie szybszego dojazdu i powrotu z miasta uczniom oraz mieszkańcom osiedla Zielone Kamedulskie. Trasa linii nr 3: Sejneńska/PGK– Utrata – Dwernickiego – Kościuszki – Mickiewicza – Filipowska – Grunwaldzka – Zastawie – Zielone Kamedulskie Osiedle. 1 Maja – Waryńskiego – Noniewicza -Dwernickiego – Kościuszki – Mickiewicza – Filipowska – Grunwaldzka – Zastawie – Zielone Kamedulskie Osiedle. Powrót: Zielone Kamedulskie Osiedle – Zastawie – Grunwaldzka – Filipowska – Mickiewicza – Kościuszki – Dwernickiego – Utrata – Sejneńska/PGK Zielone Kamedulskie Osiedle – Zastawie – Grunwaldzka – Filipowska – Mickiewicza – Waryńskiego – 1 Maja. Linia nr 5 1 Maja/Pętla – Biała Woda/Pętla– 1 Maja/Pętla (dni powszednie szkolne) Linia Nr 5 realizowana jest w dni nauki szkolnej i zapewnia połączenia dla uczniów z Białej Wody do suwalskich szkół (dojazd i powrót). Zmiana trasy tej linii następuje na wniosek Gminy Suwałki i pozwoli na obsługę domów mieszkalnych w Białej Wodzie, położonych przy drodze w kierunku Jeleniewa. Nowe przystanki, które będą włączone do zmienionej trasy przejazdu: Reja/Armii Krajowej, Reja/Cmentarz, Reja/Las, Biała Woda 04, Biała Woda 05, Biała Woda 06. Linia nr 21 Północna/Osiedle Kamena – Wychodne – Północna/Osiedle Kamena (dni powszednie szkolne) Kursy linii nr 21 o godz. 6.07 oraz 15.19 odjeżdżające z przystanku Północna/Osiedle Kamena zostaną przedłużone do miejscowości Wychodne (odjazd z Wychodnego w kierunku Suwałk przez Poddubówek o godz. 7.08 oraz 16.01). Wydłużenie trasy przejazdu umożliwi mieszkańcom miejscowości Zielone Królewskie i Wychodne dojazd i powrót z Suwałk (do dnia 30.06.2023 miejscowości te obsługiwała linia nr 3, która na wniosek Gminy od dnia 01.09.2023 zmienia trasę przejazdu). Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące godzin odjazdów dostępne będą od dnia 25.08.2023 r. na stronie internetowej: www.pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska. Aktualne rozkłady jazdy (uwzględniające wprowadzone zmiany) zostaną umieszczone na przystankach w dniach 28.08.2023 r. – 30.08.2023 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.