Zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego wykonywane są na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Miastem Suwałki oraz Gminą Suwałki a także:

- na podstawie licencji Nr 0016882 na wykonywanie krajowego transportu osób,

- na podstawie zatwierdzonego układu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy,

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej Suwałk nr XXIV/270/04 z dni 23 czerwca 2004 roku o ustaleniu cen na przejazdy autobusem komunikacji miejskiej,

- na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Komunalnych.

 

Zadania w zakresie usług cmentarnych wykonywane są na podstawie regulaminu cmentarza komunalnego oraz Regulaminu Świadczenia Usług Komunalnych.

 


 

. All Right Reserve.