Przyjmowanie i załatwianie spraw w PGK w Suwałkach Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej. Zgodnie z obowiązującym w PGK w Suwałkach Sp. z o.o. obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze sekretariatu, a następnie przekazywane do kierownika odpowiedniego zakładu przedsiębiorstwa. Sprawy będące w kompetencji odnośnego zakładu są załatwiane na bieżąco w kolejności wpływu, informację o stanie załatwienia sprawy można uzyskać u kierownika zakładu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 


 

 

. All Right Reserve.