Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,

- Rada Nadzorcza,

- Zarząd

 

schemat

. All Right Reserve.