Przetargi PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.  ogłasza przetarg nieograniczony ZP-1/2017 na: Dostawę samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ.
  3. Załącznik nr 1 - 2017 PGK Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
  8. Zbiorcze zestawienie ofert
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


. All Right Reserve.