Biuletyn Informacji Publicznej PGK w Suwałkach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 82
tel: (87) 565 32 86
fax: (87) 566 28 56
e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl

Biuro pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.

Konto bankowe:
PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
21 1240 5211 1111 0000 4927 2433
Bank PEKAO SA o/Suwałki

REGON:000151868

NIP:844-000-42-07