Status prawny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawę działania stanowi:

Spółka wpisana została postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 19.12.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00000701127

Kapitał założycielski Spółki składa się z 39.087 udziałów o łącznej wartości 19.543.500 zł i w całości należy do Gminy Miasto Suwałki.