Struktura własnościowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Suwałki (100 % własności Gminy Miasta Suwałki).