Kontakt


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 82
tel: (87) 565 32 86
fax: (87) 566 28 56

Biuro pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.

Konto bankowe:
PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
21 1240 5211 1111 0000 4927 2433
Bank PEKAO SA o/Suwałki

REGON:000151868

NIP:844-000-42-07

Maile:

sekretariat@pgk.suwalki.pl
Sekretariat Zarządu

zkm@pgk.suwalki.pl
Zakład Komunikacji Miejskiej

kadry@pgk.suwalki.pl
Kadry

zuk@pgk.suwalki.pl
Zakład Usług Komunalnych

finanse@pgk.suwalki.pl
Księgowość i finanse

ztm@pgk.suwalki.pl
Targowiska Miejskie

Telefony:

87 565 32 85 Zakład Usług Komunalnych
87 566 50 20 Przewóz Osób Niepełnosprawnych
56 66 514 Zakład Targowisk Miejskich
504 181 455 Zarząd Cmentarza Komunalnego

(87) 565 32 86 Centrala

Numery wewnętrzne:
101 Centrala

109 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
114 Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej
132 Kierownik Zakładu Remontu Taboru

104 Dyspozytor Komunikacji Miejskiej w Suwałkach
115 Dyspozytor Zakładu Usług Komunalnych

118 Główna Księgowa
106 lub 120 Księgowość
119 Kadry
108 BHP

111 Warsztat
113 Pomoc drogowa 24/h – TIR kom. 502 493 560
116 Zaopatrzenie
121 „MIRBUS” – kontrola biletów 87 562 74 13
123 Elektronik
124 Komunikacja Miejska
131 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów