O firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. ma formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności Spółki:

Oprócz wyżej wymienionych zadań publicznych Spółka prowadzi działalność gospodarczą:
→ Oferta handlowa