Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytworzone w:

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytworzone w:

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytworzone w:

System odbioru odpadów w Suwałkach

Odbiór odpadów innych niż komunalne