Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Komunikat:

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy,
iż odbiór odpadów komunalnych, który zgodnie
z harmonogramem powinien odbyć się 12 listopada 2018 r. odbędzie się:

  1. w zabudowie jednorodzinnej dnia 13 listopada (wtorek);
  2. z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (firmy) dnia 13 listopada (wtorek);
  3. w zabudowie wielorodzinnej odbędzie się bez zmian.

Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru od godziny 7.00.

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytworzone w:

Odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. w Suwałkach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytworzone w:

System odbioru odpadów w Suwałkach

Odbiór odpadów innych niż komunalne

Zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wykaz odpadów wielkogabarytowych, które PGK w Suwałkach sp. z o.o. nie odbiera w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ul. Raczkowska 150A) nie są przyjmowane.
– drzwi i okna bez szyb;

– sprzęt AGD i RTV;

– elektro sprzęt wiertarki, szlifierki, kosiarki itp.;

– rowery i wózki dziecięce;

– opony samochodów osobowych bez felg;

– puste opakowania po farbach , olejach i rozpuszczalnikach,

w czarnych workach;

– meble.

– materiały budowlane(gruz, styropian);

– drzwi, okna z szybami;

– sedesy, umywalki, wanny;

– szkło zbrojone i hartowane;

– materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian;

– ubrania;

– kołdry.

-odpady zielone;

-zużyte baterie i akumulatory;
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-przeterminowane leki;
-chemikalia – opakowania po substancjach niebezpiecznych;

-meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-zużyte opony;
-odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych samodzielnie*;
-tworzywa sztuczne i metale;
-odpady opakowaniowe ze szkła;
-papier i tektura.

– odpady zawierające azbest;

-szyby samochodowe i części samochodowe;

-szkło zbrojone i hartowane;

– materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian ( z wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby ART., RTV itp.);

– zmieszane odpady komunalne;

– zmieszane odpady budowlane.