Przewóz osób niepełnosprawnych

Przewóz osób niepełnosprawnych


PGK w Suwałkach Spółka z o.o. działając na podstawie Uchwały nr XXXVII/394/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2013 r. oferuje osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie korzystać z usług komunikacji miejskiej możliwość przejazdu komunikacją minibusową.

Przy korzystaniu z niej pasażer może liczyć na wszelką pomoc ze strony kierowcy, np. przy wprowadzeniu wózka do pojazdu.

PGK w Suwałkach Sp. z o.o. dysponuje trzema minibusami przygotowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które są wyposażone w najazdy dla wózków.

Dyspozytor Przewozu Osób Niepełnosprawnych przyjmuje zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych:

  • w dni powszednie 7.00 – 15.00
  • telefon: 87 566 50 20

realizacja przewozów:

  • w dni powszednie 7.00 – 15.00, w uzasadnionych przypadkach usługa może być realizowana poza ustalonymi godzinami.

Ceny przejazdów minibusami dla osób niepełnosprawnych i osób towarzyszących

Usługobiorcy wnoszą u kierowcy opłatę za usługę:

  • 3,00 zł za pierwsze 5 km
  • 0,60 zł za każdy następny kilometr

W przypadku postoju koszt każdej godziny wynosi:

  • 3,50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę; nie dotyczy pierwszej godziny postoju w celach leczniczo – rehabilitacyjnych.

Odpłatność za przejazd każdej kolejnej osoby (poza opiekunem) towarzyszącej osobie niepełnosprawnej w podróży wynosi:

  • 5,00 zł – za pierwszy kilometr
  • 1,50 zł – za każdy następny