Przystanki na żądanie

Wykaz przystanków „na żądanie” na terenie Miasta Suwałki wg stanu na 01.09.2017 r.

Lp. Nazwa przystanku Kierunek jazdy
                  1. Bakałarzewska/Most (01) Centrum
                  2. Bulwarowa/Tesco (02) ul. M. Reja
                  3. Filipowska/Grunwaldzka (04) ul. Bakałarzewska
                  4. Filipowska/Rondo (01) ul. W. Sikorskiego
                  5. Grunwaldzka/Filipowska  (03) Zalew Arkadia
                  6. Hubala (01) Trac Tec
                  7. Klonowa/Różana (01) ul. Świerkowa
                  8. Kościuszki/24 Sierpnia (01) ul. Wojska Polskiego
                  9. Łąkowa (02) Wojska Polskiego
                 10. Papiernia (01) ul. Wojska Polskiego
                 11. Papiernia (02) ul. Dubowo
                 12. Papiernia/Laktopol  (04) ul. Wojska Polskiego II
                 13. Papiernia/Laktopol (03) ul. Wojska Polskiego
                 14. Powstańców Wlkp./Raczkowska (01) ul. Bakałarzewska
                 15. Powstańców Wlkp./Zastawie  (04) ul. Raczkowska
                 16. Powstańców Wlkp./Zastawie  (05) ul. Bakałarzewska
                 17. Północna/Fabryka Mebli (03) Okuniowiec
                 18. Ptaszyńskiego (01) ul. Raczkowska
                 19. Pułaskiego/Brzostowskiego (01) Centrum
                 20. Pułaskiego/Brzostowskiego (02) Budzisko
                 21. Pułaskiego/Czarnoziem  (09) Centrum
                 22. Pułaskiego/Czarnoziem (10) Budzisko
                 23. Pułaskiego/Straż Pożarna (03) Centrum
                 24. Pułaskiego/Studzieniczne (15) Centrum
                 25. Raczkowska/Aquel (12) Raczki
                 26. Raczkowska/Bydgoska (04) Centrum
                 27. Raczkowska/Lotnisko (08) Centrum
                 28. Raczkowska/PGO (07) Raczki
                 29. Reja/Armii Krajowej (09) Centrum
                 30. Reja/Armii Krajowej (10) Jeleniewo
                 31. Różana (01) ul. Klonowa
                 32. Różana (02) ul. Północna
                 33. Różana/Klonowa (03) ul. Północna
                 34. Sejneńska/Oczyszczalnia  (12) Sejny
                 35. Sejneńska/Oczyszczalnia (11) ul. Utrata
                 36. Sikorskiego/Bulwarowa (01) ul. Mieszka I
                 37. Staniszewskiego/Osiedle (04) Płociczno
                 38. Staniszewskiego/Sianożęć  (02) ul. Utrata
                 39. Staniszewskiego/Sianożęć (01) Płociczno
                 40. Staniszewskiego/Wysypisko  (03) ul. Utrata
                 41. Szpitalna/Hospicjum (01) ul. Krzywólka
                 42. Świerkowa/Chabrowa (02) ul. K. Pułaskiego
                 43. Świerkowa/Jesionowa (01) ul. Kolejowa
                 44. Utrata/Rehabilitacja (03) ul. Wojska Polskiego
                 45. Utrata/Sejneńska (02) ul. Wojska Polskiego
                 46. Utrata/Waryńskiego (04) ul. K. Pułaskiego
                 47. Wigierska/Kościuszki (01) ul. T. Noniewicza
                 48. Wojska Polskiego II/Mispol (01) ul. Dubowo
                 49. Wojska Polskiego II/Mispol (02) ul. Wojska Polskiego
                 50. Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05) Centrum
                 51. Wojska Polskiego/Leśna (09) Centrum
                 52. Wojska Polskiego/Warszawska (07) Centrum

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usług przewozowych, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, a także podjęcia działań przed zawarciem tych umów.
  Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.
  W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.