Targowiska

Targowiska


Targowisko przy ul. Sejneńskiej

  • czynne codziennie od poniedziałku do soboty, poza dniami świątecznymi

Targowisko przy ul. Bakałarzewskiej

  • czynne we wszystkie soboty oraz w tzw. jarmarki dwa razy w miesiącu tj. w pierwszą środę po 1 (w tym 1-wszego) i po 15 (w tym 15-tego) każdego miesiąca

 

Działalność gospodarczą w formie stacjonarnej (tj. w budynkach, kioskach i tymczasowych obiektach handlowych) na terenie targowisk miejskich mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne podmioty posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji przedsiębiorców (CEIDG) prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

→ Regulamin funkcjonowania targowisk miejskich

→ Wykaz wolnych lokali do wynajęcia

→ Wynajem paneli reklamowych na targowisku