Ogłoszenia

  • Zmiany w komunikacji miejskiej od 01.06.2020 r.
  • Zmiana uchwały w sprawie opłat za przejazdy Uchwała nr XX/251/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r.