Miasto Suwałki informuje, że od dnia 27.06.2022 r. do 31.08.2022 r. (od poniedziałku do piątku) obowiązywać będzie rozkład jazdy FERIE I WAKACJE. Informacje o rozkładzie FERIE I WAKACJE dostępne są na: stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl, oraz rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach.

Miasto Suwałki informuje, że w związku z organizowanym w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota)Pokazem Lotniczym „AirShow - Odlotowe Suwałki” dla mieszkańców, turystów i uczestników zostanie uruchomiony bezpłatny autobus. Trasa przejazdu: Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Plac św. Krzyża, Kościuszki, Wojska Polskiego, Ptaszyńskiego, Raczkowska – Lotnisko; powrót: Lotnisko – Raczkowska, Ptaszyńskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Bulwarowa, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Nowomiejska. Autobus będzie jeździł z napisem: Pokaz Lotniczy „Odlotowe Suwałki”. Od dnia 22.06.2022 r. (środa) szczegółowe informacje o kursowaniu autobusów będądostępne na przystankach oraz stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska

Miasto Suwałkiinformuje, że w związku z organizowanym w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota)Pokazem Lotniczym „AirShow - Odlotowe Suwałki” dla mieszkańców, turystów i uczestników zostanie uruchomiony bezpłatny autobus. Trasa przejazdu: Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Plac św. Krzyża, Kościuszki, Wojska Polskiego, Ptaszyńskiego, Raczkowska – Lotnisko; powrót: Lotnisko – Raczkowska, Ptaszyńskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Bulwarowa, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Nowomiejska. Autobus będzie jeździł z napisem: Pokaz Lotniczy „Odlotowe Suwałki”. Od dnia 22.06.2022 r. (środa) szczegółowe informacje o kursowaniu autobusów będądostępne na przystankach oraz stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska.

Miasto Suwałki informuje, że w dniu17.06.2022 r. (piątek) obowiązywał będzie rozkład jazdy FERIE I WAKACJE. Informacje o rozkładziedostępne są na: stronie internetowej pgk.suwalki.pl, rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach oraz pod numerem telefonu 87 565 32 86 wew. 104 lub 124.

Miasto Suwałki informuje, że w związku z organizacją imprezy pn. „98 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI SUWAŁKI 2022” w dniach09.06.2022 od godz. 9.00 – 11.06.2022 do godziny 23.00 wyłączona zostanie z ruchu część ul. Wojska Polskiego. Autobusy komunikacji miejskiej linii nr 10, 19 w obu kierunkachbędą kursowały ulicami:Ptaszyńskiego, Raczkowska, Bydgoska i dalej w rozkładu jazdy.  Nieczynne przystanki: Wojska Polskiego/Kościół (04) – obowiązuje przystanek Ptaszyńskiego (01)NŻ Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05) NŻ – ustawiono tymczasowy przystanek ul. Bydgoska

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 18.05.2022 PRZYSTANEK TYMCZASOWY DLA WYSIADAJĄCYCH I WSIADAJĄCYCH Z LINII NR 21 ZNAJDUJE SIĘ NA STACJI MOYA CZASY ODJAZDU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że od dnia 01.05.2022 r. nastąpią zmiany w kursowaniu niżej wymienionych linii: powszedni szkolny: 1, 10, 14; sobota: 1, 2, 7, 19; niedziele i święta: 2, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21. Informacje o rozkładzie dostępne są na: stronie internetowej pgk.suwalki.pl, rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach oraz pod numerem telefonu 87 565 32 86 wew. 104 lub 124.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że od dnia 01.05.2022 r. we wszystkie dni tygodnia uruchomione zostaną: - kursy linii nr 14 do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” przy ul. 100 - lecia Niepodległości; - linia nr 22 do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Wyszyńskiego. Informacje o rozkładzie dostępne są na: stronie internetowej pgk.suwalki.pl oraz rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 02.05.2022 r. (poniedziałek) obowiązywał będzie rozkład jazdy FERIE I WAKACJE. Informacje o rozkładzie dostępne są na: stronie internetowej pgk.suwalki.pl, rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach oraz pod numerem telefonu 87 565 32 86 wew. 104 lub 124.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.