Miasto Suwałki informuje, że od dnia 15.01.2022 r. (sobota) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: 1)	autobusy linii nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 będą zatrzymywały się na przystanku Pułaskiego/Chopina (08),przystanek Pułaskiego/DPS (09) zostaje zlikwidowany; 2)	zmiana trasyprzejazdu linii nr 11 (dotyczy wszystkich dni tygodnia): Kolejowa/Dworzec Kolejowy (01) – Północna/Osiedle Kamena (01) – Armii Krajowej/Północna(06) – Armii Krajowej/Wylotowa (07), powrót: Armii Krajowej/Wylotowa (07) – Północna/Osiedle Kamena (02) – Kolejowa/Dworzec Kolejowy (02) – Świerkowa/Chabrowa (02) – Nowomiejska/Świerkowa (01) – Nowomiejska/Pętla(03) – Pułaskiego/Biedronka (06) – Pułaskiego/Chopina (08) – Chopina/Os. Chopina Park (02) – Pileckiego/Rondo (02) i dalej według trasy przejazdu; 3)	zmiana lokalizacji przystanku Raczkowska/Szafirowa (14), przystanek zostaje przesunięty za skrzyżowanie ulic Raczkowska – Szafirowa, w kierunku ul. Brylantowej – dotyczy linii nr 3 i 21. Dodatkowe informacje o zmianach dostępne są na stronie internetowej pgk.suwalki.pl oraz pod numerem telefonu 87 565 32 86 wew. 104 lub 124 w godzinach 7.30 – 14.30.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, żeod dnia 10 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał rozkład jazdy POWSZEDNI SZKOLNY. Informacje o rozkładziedostępne są na: stronie internetowej pgk.suwalki.pl, rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach oraz pod numerem telefonu 87 565 32 86 wew. 104 lub 124

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że do dnia 14.01.2022 r. obowiązuje przystanek Pułaskiego/DPS (09), od 15.01.2022 r. będzie obowiązywał przystanek Pułaskiego/Chopina (08) zlokalizowany 100 m wcześniej na trasie przejazdu autobusów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2022 r. nastąpi podwyżka cen biletów („stare” ceny biletów obowiązują tylko do 31.12.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

dostawy fabrycznie nowego jednokomorowego, trzyosiowego samochodu CNG do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka.

 

Ogłoszenie

SWZ

Identyfikator postepowania z miniPortalu

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 Opis oferowanego pojazdu

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Odpowiedź na pytania

SWZ po modyfikacji

Załącznik nr 4 Opis oferowanego pojazdu po modyfikacji

Załącznik nr 5 Wzór umowy po modyfikacji

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw po modyfikacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że w dniach: 20.12.2021 r. – 24.12.2021 r.; 27.12.2021 – 31.12.2021 r.; 03.01.2022 r. – 5.01.2022 r. oraz 7.01.2022 r. obowiązywał będzie rozkład jazdy FERIE I WAKACJE. Informacje o rozkładziedostępne są na: stronie internetowej pgk.suwalki.pl, rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach oraz pod numerem telefonu 87 565 32 86 wew. 104 lub 124

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że w związku z zakończoną przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Łąkowa – Zastawie od dnia 27.11.2021 r. (sobota) linia 18 nr będzie jeździła z powrotem ulicą Łąkową. Szczegółowe informacje na rozkładach jazdy oraz na stronie internetowej pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ – podwykonawstwo
 3. Kursówki podwykonawstw
 4. Informacja z sesji otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze ofert
 1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż uszkodzonego autobusu
 2. Ogłoszenie o przetargu
 3. Zał. 1 – Formularz ofertowy
 4. Zał. 2 – Wzór umowy sprzedaży
 5. Zał. 3 – Klauzula

Marka – Irisbus Crossway Rok produkcji – 2009 Data pierwszej rejestracji – 15.06.2009 r. Nr rejestracyjny – BS 34700 Nr podwozia VIN: VNESFR1610M006212 Dopuszczalna masa całkowita – 19 300 kg Rodzaj silnika – diesel Pojemność silnika – 7 790 cm³ Moc – 330 KM Euro: Euro IV Liczba miejsc siedzących – 32 Przebieg – 500 000 km Kolor powłoki lakierniczej – żółto-zielony Liczba osi/rodzaj napędu– 2/tylna oś Skrzynia biegów – automatyczna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PGK w Suwałkach Sp. z o.o.,
Sejneńska 82, 16-400 Suwałki,

ogłasza przetarg nieograniczony na

Podwykonawstwo pracy przewozowej wykonywanej przez PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Kursówki podwykonawstwa
 3. (SIWZ) Podwykonawstwo pracy przewozowej
 4. Informacja z sesji otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania ofert i oceny ofert.
 7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.