Wykaz punktów sprzedaży biletów jednorazowych ZKM Suwałki


Kiosk Wielobranżowy
Noniewicza

Kiosk „TO I OWO”
Noniewicza

Sklep „EDEN”
Noniewicza 73

Kiosk (Pan Mikielski)
Utrata 2

Sklep Spoż. – Przem.
Kościuszki 32

Handel Art. Rolno – Spoż.
Kościuszki 43

EL-MO s.c.
Kościuszki 87

Kioska „ALSKA”
Kościuszki 47

Sklep Spoż. – Przem.
Kościuszki 10

Sklep Monopolowy
Kościuszki 63

Sklep Spożywczy
Kościuszki 57

Sklep Wielobranżowy
Kościuszki 110A

„TIM” s.c.
Kościuszki 114

Sklep „SMĘTUŚ”
Woj. Polskiego 78

Sklep „LEWIATAN”
Woj. Polskiego 23

Sklep Ogólnospożywczy
Woj. Polskiego 112A

Sklep Art. Spoż. – Przem.
Woj. Polskiego

„ORTIS” Sp. z o.o.
Woj. Polskiego 114N

Handel Art. Przemysłowymi
Płocka 9

Sklep Przemysłowy
Żniwna 4A

Piekarnia „OJMAR”
Koszalińska 4

Sklep „OLMIX”
Warszawska 34

Sklep Spoż. – Przem. „PIAST”
Mieszka I 56

PHU „ALEX”
Mieszka I 41

Zakład Piekar. – Ciastk. „JASIA”
Spacerowa 1B

PHUP „MINI – MAX”
Kawaleryjska 37

Sklep Spoż. – Przem. „WIMAR”
Kawaleryjska 25

„ROYK”
Bydgoska 3

Sklep Spoż. – Przem. „XYMENA”
Raczkowska 65

Przeds. Handlowe „EMPIK”
Raczkowska 39

IDE NORD Sp. z o.o.
Raczkowska 183D

Sklep Spoż. – Przem.
Poddubówek 20

Sklep Spoż. – Przem.
Przebród 4A

Sklepik Szkolny
Przebród 13

Sklep Spoż. – Przem. Bar „WODNIK”
Gawrych Ruda 95A

Sklep Spoż. – Przem. „GRZEŚ”
Płociczno Os. 36A

Przeds. U.M. „WALDI”
Gawrych Ruda 72

Kiosk Spożywczy
Mała Huta 46

Sklep „FENIX”
Zielone Kamedulskie 20

Sklep Spoż. PHU „EDREDON”
Krzywe

Firma Piekar. – Ciastk. „JANZA”
Młynarska 1A

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
Sejneńska 8/2

Sklep Spoż. „INTERTAL”
Sejneńska 22

Sklep Firmowy „SUDOWIA”
Sejneńska 11

Sklep „LEWIATAN”
Północna

Sklep Spoż. – Przem.
Północna 3

C2 Galerie Alkoholi Świata
Północna 26

Zakład Usł. – Handl.
Kasztanowa 28

„LEWIATAN”
Świerkowa 52

TOTO LOTEK
Świerkowa

Sklep Spoż. – Przem.
Młynarskiego 1/18

Sklep (butik)
Nowomiejska

Sklep „ELITA” (całodobowy)
Nowomiejska 10A

Poczta
Pułaskiego

PHU „TAPIRO” s.c.
Pułaskiego 107

Przeds. Bud. – Handl. „DABOR”
Pułaskiego 63

„PAMILEK”
Pułaskiego 95B

Sklep Spoż. – Chem. „MISIA”
Pułaskiego 89A

„MILO – BIS”
Pułaskiego 32

PHU „AGMARO”
Pułaskiego 66

Sklep „TIK – TAK”
Daszyńskiego 25

„ALMA”
Daszyńskiego 15/5

Sklep Wielobranż. „KASIA”
Daszyńskiego 5

Kiosk Spoż – Przem.
Andersa

„MILO – BIS”
Mickiewicza 22

„BELVEDER”
Witosa 3

PHU „IR-HA”
Witosa 15

„LEWIATAN”
Witosa 4A

Firma Handl. „MARJOL”
Witosa 4A

Firma Handl. – Usług. „JJC”
Paca 5E

Sklep Spoż. „ALF”
Paca 10/21

Sklep „SABA”
Paca 5D

PHU „TOPAZ”
Lityńskiego 10

Sklep „GROSZEK”
Lityńskiego 1A

Sklep Spoż. – Przem.
Lityńskiego 16B

Sklep Spoż. – Przem. „JOANNA”
11 Listopada 1A/3

Sklep Spoż. – Przem. „DAR”
Szpitalna 85B

Kiosk „KUBIK”
Szpitalna 60

BAR
Szpitalna 60

Kiosk
Szpitalna 62

„LEWIATAN”
Szpitalna

Sklep Przem. „ALMA”
E. Plater 19/3

„LEWIATAN”
E. Plater

„LEWIATAN”
Konopnickiej 8

Sklep Spoż. – Mon. „ELITA”
(całodobowo) Reja 80

PHU „SPO”
1-go Maja 15

Sklep „VEBEZ”
Chłodna 10

Art. Spoż. – Przem.
Waryńskiego 14

F.H. „TRAPER”
Waryńskiego 25/4

„RUCH”
Waryńskiego

Kiosk Wielobranżowy
Waryńskiego

Kiosk
Kowalskiego

„DUET”
Kowalskiego 12

Sklep „SYLA”
Kowalskiego 12

Art. Spożywcze
Kowalskiego 10A/A

Kiosk
Kowalskiego 20

Sklep Przemysłowy
Kowalskiego 4A

Sklep „Delikatesy Centrum”
Świerkowa 54


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.