Wykaz punktów sprzedaży biletów jednorazowych ZKM Suwałki

LP. Nazwa podmiotu Adres punktu w którym prowadzona jest sprzedaż biletów Godziny otwarcia
1 „ELITA” Sp.J. Grzegorz Kalinowski Marek Buraczewski ul. Nowomiejska 10A 6.00 – 22.00
2 „ELITA” Sp.J. Grzegorz Kalinowski Marek Buraczewski ul. Reja 80 6.00 – 22.00
3 „Joanna” Sklep Spożywczo -Przemysłowy ul. Kowalskiego 20 6.00 – 22.00
4 „Joanna” Sklep Spożywczo -Przemysłowy ul. 11 Listopada 1 lok. 03 6.00 – 21.00
5 Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Przemysław Sawicki ul. Waryńskiego 14 7.00 – 17.00
6 AWRH „Gregor” G.I.Poświatowscy ul.Wojska Polskiego 112A 6.00 – 17.00
7 FH SJM Sokołowski Jarosław ul. Daszyńskiego 5 6.00 – 20.00
8 FH Sklep Wielobranżowy KASIA Krystyna Kamińska ul. Daszyńskiego 5 9.00 – 17.00
9 FUH „ALF” Jarosław Sztejter ul. Świerkowa 52 6.00 – 21.00
10 Handel.Usługi Jarosław Kwiatkowski ul. Nowomiejska 12
11 JERTAL s.c. J.Jurkiun J.Tałejszys ul. Sejneńska 26 5.00 – 20.00
12 Joanna MED Naczas J. ul. Nowomiejska 16 9.30 – 16.00
13 Kiosk „TO i OWO” ul. Utrata 2 6.00 – 15.30
14 Kiosk „TO i OWO” ul. Noniewicza 48 6.30 – 15.30
15 Kiosk Spożywczy Czartoliński J. Mała Huta 46 6.00 – 20.00
16 Kiosk Wielobranżowy Renata Radziewicz ul.Plac Marii Konopnickiej 8.00 – 17.00
17 Kruszniewska Jolanta ul. Noniewicza 14 6.00 – 21.00
18 PH „Makropol” Józef Szerel Sklep Wielobranżowy ul. Noniewicza 48 lok.11 6.00 – 21.00
19 PH „Renia” Renata Kisłowska ul. Szpitalna 60 7.00 – 17.00
20 PH eMPik Gorlo Wieńczysław ul. Raczkowska 39 6.00 – 22.00
21 PHU „ALEX” Marek Czajkowski ul. Mieszka I 41 6.00 – 20.00
22 PHU „Julianna” ul. Noniewicza 34 6.00 – 23.00
23 PHU Agmaro Śledź Marcin ul. Pułaskiego 66 7.00 – 16.00
24 PHU Beata Jaworowska ul. Witosa 2A/4 7.00 – 20.00
25 Poczta · Suwałki Plaza ul. Generała Józefa Dwernickiego 15/lok. 206 od 9.00
26 Poczta Polska ul. Tadeusza Kościuszki 25 od 8.00
27 Poczta Polska ul. Sejneńska 13 od 8.00
28 Poczta Polska ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 52 od 7.30
29 Poczta Polska ul. Ludwika Waryńskiego 45 od 12.00
30 Poczta Polska ul. Teofila Noniewicza 10 od 9.30
31 Poczta Polska ul. Północna 27a od 10.40
32 Poczta Polska ul. Ludwika Waryńskiego 24 od 9.00
33 Poczta Polska ul. Ludwika Michała Paca 5G od 8.00
34 PPHU „AS” Sp. z o.o. ul. Putry 4 6.00 – 21.00
35 PPHU Wodnik Agnieszka Milewska Gawrych Ruda 95A, 16-402 Suwałki 6.30 – 18.00
36 ROYK Paweł Chrzanowski ul. Bydgoska 3 8.00 – 19.00
37 Sklep EDEN Stanisław Karwowski ul. Noniewicza 73 6.00 – 20.00
38 Sklep Spożywczo – Przemysłowy „WIMAR” ul. Kawaleryjska 25 6.00 – 18.00
39 Sklep Spożywczo – Przemysłowy MIKUŚ ul. Pułaskiego 95 6.00 – 21.00
40 Sklep Spożywczo -Przemysłowy „GRZEŚ”
Grzegorz Łuckiewicz
Płociczno – Osiedle 36A, 16-402 Suwałki 6.00 – 20.00
41 Świat Prasy Sp. Z o.o. Sp.K. ul. Szpitalna 68 7.00 – 20.00
42 Truchan Stanisław ul. Kasztanowa 28 6.00 – 19.00
43 Urbanowicz Jolanta Poddubówek 20, 16-402 Suwałki 6.30 – 18.00
44 Urząd Pocztowy Suwałki 006 ul. Klonowa 41A od 11.00
45 Warzywoland -II Niewul M. I K. ul. Kowalskiego b/n 8.00 – 17.00
46 Zakład Piekarniczo – Ciastkarski „Jasia” ul. Spacerowa 1 6.00 – 18.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.