Przystanki na żądanie

Wykaz przystanków „na żądanie” na terenie Miasta Suwałki

 

Lp.

Nazwa przystanku Kierunek jazdy
1. 100 lecia Niepodległości/Sianożęć (03) ul. Utrata
                      2. 100 lecia Niepodległości/Staniszewskiego (01) ul. Utrata
                      3. 100 lecia Niepodległości/Staniszewskiego (02) ul. Sejneńska
                      4. 100 lecia/Niepodległości/Sejneńska (05) ul. Utrata
                      5. Bakałarzewska/Cmentarz (02) Centrum
                      6. Bakałarzewska/Góra Szubieniczna (06) Centrum
                      7. Bakałarzewska/Góra Szubieniczna (07) Bakałarzewo
                      8. Bakałarzewska/Most (01) Centrum
                      9. Bulwarowa (02) ul. M. Reja
                    10. Bulwarowa (03) ul. W. Sikorskiego
                    11. Chopina/Kościół (01) ul. Pułaskiego
                    12. Chopina/Os. Chopina Park (02) ul. Pileckiego
                    13. Daszyńskiego/Biedronka (01) ul. Szpitalna
                    14. Daszyńskiego/Lodowisko (03) ul. Szpitalna
                    15. Daszyńskiego/Sklep (02) ul. Reja
                    16. Emilii Plater (01) ul. Bulwarowa
                    17. Emilii Plater (02) Centrum
                    18. Filipowska/B. Śmiałego (06) Centrum
                    19. Filipowska/Grunwaldzka (04) ul. Bakałarzewska
                    20. Filipowska/Rondo (01) ul. W. Sikorskiego
                    21. Grunwaldzka/Filipowska  (03) Zalew Arkadia
                    22. Hubala (01) TracTec
                    23. Jagiełły/Grunwaldzka (01) ul. Mieszka I
                    24. Jagiełły/Grunwaldzka (02) ul. Grunwaldzka
                    25. Jana Pawła II/Rondo (02) ul. Nowomiejska
                    26. Klonowa/Różana (01) ul. Świerkowa
                    27. Kolejowa/Dworzec Kolejowy (01) ul. Północna
                    28. Kolejowa/Dworzec Kolejowy (02) ul. Utrata
                    29. Kościuszki/24 Sierpnia (01) ul. Wojska Polskiego
                    30. Łąkowa (02) Wojska Polskiego
                    31. Papiernia (01) ul. Wojska Polskiego
                    32. Papiernia (02) ul. Dubowo
                    33. Papiernia/Laktopol  (04) ul. Wojska Polskiego II
                    34. Papiernia/Laktopol (03) ul. Wojska Polskiego
                    35. Pileckiego/Północna (04) ul. Pułaskiego
                    36. Pileckiego/Pułaskiego (01) ul. Północna
                    37. Pileckiego/Rondo (03) ul. Północna
                    38. Piłsudskiej (01) ul. Utrata
                    39. Piłsudskiej (02) ul. Sportowa
                    40. Powstańców Wlkp./Raczkowska (01) ul. Bakałarzewska
                    41. Powstańców Wlkp./Zastawie  (04) ul. Raczkowska
                    42. Powstańców Wlkp./Zastawie  (05) ul. Bakałarzewska
                    43. Północna/Fabryka Mebli (03) Okuniowiec
                    44. Ptaszyńskiego (01) ul. Raczkowska
                    45. Pułaskiego/Brzostowskiego (01) Centrum
                    46. Pułaskiego/Brzostowskiego (02) Budzisko
                    47. Pułaskiego/Chopina (08) ul. Kowalskiego
                    48. Pułaskiego/Czarnoziem  (09) Centrum
                    49. Pułaskiego/Czarnoziem (10) Budzisko
                    50. Pułaskiego/Osinki (14) Centrum
                    51. Pułaskiego/Osinki (15) Budzisko
                    52. Pułaskiego/Straż Pożarna (03) Centrum
                    53. Pułaskiego/Studzieniczne (15) Centrum
                    54. Raczkowska/Bydgoska (04) Centrum
                    55. Raczkowska/Lotnisko (07) Centrum
                    56. Raczkowska/PGO (08) Raczki
                    57. Reja/Armii Krajowej (09) Centrum
                    58. Reja/Armii Krajowej (10) Jeleniewo
                    59. Reja/Bulwarowa (02) ul. Jeleniewo
                    60. Różana (01) ul. Klonowa
                    61. Różana (02) ul. Północna
                    62. Różana/Klonowa (03) ul. Północna
                    63. Sejneńska/Elewatory (07) ul. Utrata
                    64. Sejneńska/Janza (05) ul. Utrata
                    65. Sejneńska/Oczyszczalnia  (12) Sejny
                    66. Sejneńska/Oczyszczalnia (11) ul. Utrata
                    67. Sikorskiego/Bulwarowa (01) ul. Mieszka I
                    68. Sikorskiego/Staszica (02) ul. T. Kościuszki
                    69. Sikorskiego/Staszica (03) ul. Mieszka I
                    70. Staniszewskiego/Osiedle (04) Płociczno
                    71. Staniszewskiego/Sianożęć  (02) ul. Utrata
                    72. Staniszewskiego/Sianożęć (01) Płociczno
                    73. Staniszewskiego/Wysypisko  (03) ul. Utrata
                    74. Szpitalna/Hospicjum (01) ul. Krzywólka
                    75. Świerkowa/Chabrowa (02) ul. K. Pułaskiego
                    76. Świerkowa/Jesionowa (01) ul. Kolejowa
                    77. Utrata/100 lecia Niepodległości (08) ul. Utrata
                    78. Utrata/Dworzec PKS (02) ul. Pułaskiego
                    79. Utrata/Piłsudskiej (10) ul. Wojska Polskiego
                    80. Utrata/Plaza (01) ul. Wojska Polskiego
                    81. Utrata/Sejneńska (03) ul. Wojska Polskiego
                    82. Utrata/Waryńskiego (06) ul. K. Pułaskiego
                    83. Wigierska/Kościuszki (01) ul. T. Noniewicza
                    84. Wojska Polskiego II/Mispol (01) ul. Wojska Polskiego
                    85. Wojska Polskiego II/Mispol (02) ul. Dubowo
                    86. Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05) Centrum
                    87. Wojska Polskiego/Leśna (09) Centrum
                    88. Wojska Polskiego/Leśna (10) ul. Utrata
                    89. Wojska Polskiego/PKS (12) ul. Utrata
                    90. Wojska Polskiego/Warszawska (07) Centrum
                    91. Wyszyńskiego/Piano Park(01) ul. Pileckiego
                    92. Wyszyńskiego/Piano Park(02) ul. Czarnoziem
                    93. Zastawie/Bałtycka (01) ul. Powstańców Wielkopolskich
                    94. Zastawie/Bałtycka (02) ul. Zastawie
                    95. Zastawie/Francuska (03) ul. Powstańców Wielkopolskich
                    96. Zastawie/Francuska (04) ul. Zastawie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.