Przystanki na żądanie

Wykaz przystanków „na żądanie” na terenie Miasta Suwałki

Wykaz przystanków „na żądanie” na terenie Miasta Suwałki (obowiązuje od 01.03.2024 r.)

 

Lp.

Nazwa przystanku Kierunek jazdy
                     1. 100 lecia Niepodległości/Sianożęć (03) ul. Utrata
                     2. 100 lecia Niepodległości/Staniszewskiego (01) ul. Utrata
                     3. 100 lecia Niepodległości/Staniszewskiego (02) ul. Sejneńska
                     4. 100 lecia Niepodległości/ ROD Malwa (04) ul. Sejneńska
                     5. 100 lecia/Niepodległości/Sejneńska (05) ul. Utrata
                     6. Armii Krajowej/Pułaskiego (05) ul. Reja
                     7. Bakałarzewska/Cmentarz (02) Centrum
                     8. Bakałarzewska  (06) Centrum
                     9. Bakałarzewska/Góra Szubieniczna (07) Bakałarzewo
                   10. Bakałarzewska/Most (01) Centrum
                   11. Bulwarowa (02) ul. M. Reja
                   12. Bulwarowa/Szpitalna (03) ul. W. Sikorskiego
                   13. Chopina/Kościół (01) ul. Pułaskiego
                   14. Chopina/Os. Chopina Park (02) ul. Pileckiego
                   15. Daszyńskiego/Biedronka (01) ul. Szpitalna
                   16. Daszyńskiego/Lodowisko (03) ul. Szpitalna
                   17. Daszyńskiego/Sklep (02) ul. Reja
                   18. Emilii Plater/ Ks. J. Popiełuszki (01) ul. Bulwarowa
                   19. Emilii Plater (02) Centrum
                   20. Filipowska/B. Śmiałego (06) Centrum
                   21. Filipowska/Grunwaldzka (04) ul. Bakałarzewska
                   22. Filipowska/Rondo (01) ul. W. Sikorskiego
                   23. Grunwaldzka/Bloki (02) ul. Filipowska
                   24. Grunwaldzka/Filipowska  (03) Zalew Arkadia
                   25. Hubala/Bloki (01) TracTec
                   26. Jagiełły/Grunwaldzka (01) Centrum
                   27. Jagiełły/Królowej Jadwigi (02) ul. Mieszka I
                   28. Jana Pawła II/Aquapark (02) ul. Utrata
                   29. Klonowa/Różana (01) ul. Świerkowa
                   30. Kolejowa/Dworzec Kolejowy (01) ul. Północna
                   31. Kolejowa/Świerkowa (02) ul. Utrata
                   32. Kościuszki/24 Sierpnia (01) ul. Wojska Polskiego
                   33. Kościuszki/Żeromskiego (08) ul. Reja
                   34. Łąkowa (02) Wojska Polskiego
                   35. Papiernia (01) ul. Wojska Polskiego
                   36. Papiernia/Wojska Polskiego (02) ul. Dubowo
                   37. Papiernia/Mlekpol (04) ul. Wojska Polskiego II
                   38. Papiernia/Las (03) ul. Wojska Polskiego
                   39. Pileckiego/Wyszyńskiego (04) ul. Pułaskiego
                   40. Pileckiego/Pułaskiego (01) ul. Północna
                   41. Pileckiego/K.O. Falka (02) ul. Pułaskiego
                   42. Pileckiego/Chopina Park (03) ul. Północna
                   43. Pileckiego/Północna (05) ul. Pułaskiego
                   44. Piłsudskiej/Sobola Biel (01) ul. Utrata
                   45. Piłsudskiej/Sportowa (02) ul. Sportowa
                   46. Powstańców Wlkp./Raczkowska (01) ul. Bakałarzewska
                   47. Powstańców Wlkp./Zastawie  (04) ul. Raczkowska
                   48. Powstańców Wlkp./Zalew Arkadia  (05) ul. Bakałarzewska
                   49. Północna/Fabryka Mebli (03) Okuniowiec
                   50. Ptaszyńskiego (01) ul. Raczkowska
                   51. Pułaskiego/Szczęsnowicza (01) Centrum
                   52. Pułaskiego/Brzostowskiego (02) Budzisko
                   53. Pułaskiego/Chopina (08) ul. Kowalskiego
                   54. Pułaskiego/K.O. Falka (10) Budzisko
                   55. Pułaskiego/Osinki (14) Centrum
                   56. Pułaskiego/Rondo (11) Centrum
                   57. Pułaskiego/Swiss Bar (15) Budzisko
                   58. Pułaskiego (03) Centrum
                   59. Pułaskiego/Studzieniczne (16) Centrum
                   60. Raczkowska/Bydgoska (04) Centrum
                   61. Raczkowska/Lotnisko (07) Centrum
                   62. Raczkowska/PGO (08) Raczki
                   63. Reja/Armii Krajowej (09) Centrum
                   64. Reja/Rondo (10) Jeleniewo
                   65. Reja/Bulwarowa (02) ul. Jeleniewo
                   66. Różana/Kasztanowa (01) ul. Klonowa
                   67. Różana/Północna (02) ul. Północna
                   68. Różana/Klonowa (03) ul. Północna
                   69. Sejneńska/Piaskowa (08) ul. Utrata
                   70. Sejneńska/Przejazd Kolejowy (06) ul. Utrata
                   71. Sejneńska/Oczyszczalnia  (12) Sejny
                   72. Sejneńska/(11) ul. Utrata
                   73. Sikorskiego/Bulwarowa (01) ul. Mieszka I
                   74. Sikorskiego/Staszica (02) ul. T. Kościuszki
                   75. Sikorskiego/Zielna(03) ul. Mieszka I
                   76. Staniszewskiego/Osiedle (04) Płociczno
                   77. Staniszewskiego/Utrata  (02) ul. Utrata
                   78. Staniszewskiego (01) Płociczno
                   79. Staniszewskiego/Wysypisko  (03) ul. Utrata
                   80. Szpitalna/Hospicjum (01) ul. Krzywólka
                   81. Świerkowa/Chabrowa (02) ul. K. Pułaskiego
                   82. Świerkowa/Jesionowa (01) ul. Kolejowa
                   83. Utrata/100 lecia Niepodległości (09) ul. Pułaskiego
                   84. Utrata/Dworzec PKS (02) ul. Pułaskiego
                   85. Utrata/Piłsudskiej (10) ul. Wojska Polskiego
                   86. Utrata/Plaza (01) ul. Wojska Polskiego
                   87. Utrata/Bazar (04) ul. Wojska Polskiego
                   88. Utrata/Sejneńska (03) ul. Wojska Polskiego
                   89. Utrata/WORD (06) ul. K. Pułaskiego
                   90. Wigierska (01) ul. T. Noniewicza
                   91. Wojska Polskiego II/Mispol (01) ul. Wojska Polskiego II
                   92. Wojska Polskiego II/Dubowo (02) ul. Wojska Polskiego II
                   93. Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05) Centrum
                   94. Wojska Polskiego/Leśna (09) Centrum
                   95. Wojska Polskiego/Paszkiewicz(10) ul. Utrata
                   96. Wojska Polskiego/ Baza PKS (12) ul. Utrata
                   97. Wojska Polskiego/Warszawska (07) Centrum
                   98. Wyszyńskiego/Pileckiego (01) ul. Pileckiego
                   99. Wyszyńskiego/Piano Park (02) ul. Czarnoziem
                 100. Zastawie/Rycerska (01) ul. Powstańców Wielkopolskich
                 101. Zastawie/Bałtycka (02) ul. Zastawie
                 102. Zastawie/Hiszpańska (03) ul. Powstańców Wielkopolskich
                 103. Zastawie/Francuska (04) ul. Zastawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 82, NIP 844-000-42-07, REGON 000151868, tel. 87 565 32 86, e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@pgk.suwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach, opisanej jej aktem założycielskim, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów dotyczących: świadczenia usługi przewozu komunikacją miejską, odbioru odpadów, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Suwałkach, badań i kontroli technicznych pojazdów, podjęcia działań przed zawarciem tych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakres danych uzależniony jest od umów zawartych ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doradczo – kontrolne, kancelariom prawnym i windykacyjnym.
 6. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo ze Spółką oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale mogą okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.