Przedmiot działalności Spółki

  1. publiczny transport zbiorowy,
  2. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  3. odbiór innych rodzajów odpadów,
  4. administracja cmentarza komunalnego,
  5. prowadzenie targowisk miejskich,
  6. naprawa pojazdów,
  7. prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

Pełen wykaz działalności wg PKD znajduje się w Umowie Spółki (§4)

W ramach prowadzonych działalności Spółka posiada: