Tryb realizacji zadań publicznych

  1. Autobusowa komunikacja miejska – powierzenie
  2. Administrowanie cmentarzem komunalnym – powierzenie
  3. Prowadzenie targowisk miejskich – powierzenie poprzez utworzenie spółki celowej
  4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Suwałk – umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia procedury udzielenia zamówienia publicznego